Наші практики 

IT практика

Наші адвокати надають повний спектр консультацій з питань розробки та захисту програмного забезпечення для ІТ-постачальників і клієнтів, як  в державному, так і в приватному секторах. Ми спеціалізуємося на наданні допомоги клієнтам по управлінню та захисту своїх прав у сфері інформаційних технологій. Наш досвід охоплює весь спектр інформаційних технологій.

Зокрема, наші клієнти можуть отримати послуги за наступними напрямками:

Консультації під час створення програмного забезпечення та сервісів.

Розробка EULA (End User License Agreements).

Комерційні спори у сфері ІТ.

Захист інформації та персональних даних.

Консультування з питань E-commerce.

Банківська та фінансова практика

Ми супроводжуємо всі аспекти фінансової діяльності, включаючи проектне фінансування, структуроване фінансування в сфері будівництва, ринку капіталу, фінансове оздоровлення, реструктуризацію та питання банкрутства підприємств.

Му пропонуємо широкий спектр послуг, які вдало поєднують міжнародний та український елемент в частині юридичного супроводу, який забезпечує комплексну юридичну підтримку українським та закордонним банкам, позичальникам та підприємствам, які використовують зовнішнє фінансування.

Головної метою є розробка комплексних індивідуальних юридичних рішень, які ідеально підходять для врегулювання складних проблем, з якими зустрічаються наші клієнти, а наявність значного досвіду у фінансовій сфері дозволяє знизити їх потенційний вплив на зацікавлені сторони, що полегшує реалізацію складних угод.

Фінансування активів

Банківське та корпоративне кредитування

Проектне фінансування та приватні фінансові ініціативи

Реструктуризація заборгованості

Обслуговування боргу та юридичний супровід управління кредитними ризиками

Супроводження операцій із заставним майном.

M&A

Ми розробляємо рішення для комплексних проектів по злиттю та поглинанню компаній. Ми надаємо повну оцінку всім проблемам, які виникають під час таких угод, включаючи корпоративні, фінансові, податкові питання, а також питання щодо нерухомості, відносин праці та антимонопольного законодавства.Багато наших проектів мають міжнародний характер, ми супроводжуємо складні міжнародні операції по придбанню як українських, так й іноземних активів.

Наша команда має значний досвід участі в угодах M&A як зі сторони продавця, так і зі сторони покупця активів. Розроблені нами технології здійснення та контролю виконання таких угод дозволяють повністю захистити інтереси клієнтів, незалежно від їх ролі в M&A проектах.

Супроводження M&A угод до повної передачі покупцеві функцій по управлінню компанією

Реорганізація бізнесу та активів перед продажем з метою оптимізації угоди

Due diligence активів, які придбаваються та рекомендації щодо мінімізації можливих ризиків

Підготовка та погодження документів по угоді, в тому числі договорів купівлі-продажу

Супроводження відчуження непрофільних активів

Створення та супроводження діяльності холдингових компаній, альянсів та консорціумів.

Корпоративне право

Корпоративне право є одним з основних напрямків діяльності об’єднання, а досягнення наших спеціалістів в сфері корпоративного управління відіграли важливу роль в формуванні репутації “Ситнюк та Партнери” в якості однієї з провідних юридичних компаній України.

Наші рекомендації дозволяють клієнтам підвищити керованість підконтрольних їм компаній, підвищити капіталізацію холдингової структури та корпоративну “прозорість” з метою залучення інвесторів.

Ми надаємо нашим клієнтам консультаційні послуги по всім питанням, пов`язаних із корпоративним управлінням, в тому числі щодо скликання та проведення загальних зборів акціонерів, змін статутного капіталу, прав акціонерів, відповідальності директорів тощо.

Юридичне оформлення домовленостей акціонерів щодо відносин управління спільним бізнесом, угод із акціями, опціонних договорів (як в Україні, так і за кордоном)

Корпоративна реорганізація та реструктуризація окремих компаній та груп компаній

Вирішення корпоративних спорів та конфліктів

Захист інтересів кредиторів чи боржників в процедурах банкрутства

Податки

Ми надаємо повний спектр послуг у сфері оподаткування (в тому числі й ведення судових податкових спорів) компаній, як в Україні  так і на міжнародному рівні. Ми завжди тісно співпрацюємо як з іншими експертами, так і з спеціалістами зі сторони клієнта.

Різноманітність податкового досвіду наших адвокатів дає нам можливість надавати практичні та ефективні рішення, які розроблені з урахуванням індивідуальних особливостей і потреб кожного клієнта та які враховують як юридичні аспекти проблем, так і аспекти практичного використання розроблених рішень.

Наша команда надає широкий спектр послуг у сфері податкового консалтингу, в том числі:

Податкові консультації по поточним питанням та податковим перевіркам 

Структурування міжнародних інвестицій іноземних клієнтів в українські компанії та українських інвестицій закордоном 

Аналіз податкових наслідків договорів

Податкове планування та управління податковими ризиками

Проведення передінвестиційного податкового аудиту українських компаній 

Розробка структур управління активами, в тому числі з використанням інститутів довірительної власності (trusts) та іноземних фондів (foundations) 

Податкова оптимізація структурованого фінансування 

Судові податкові спори та захист інтересів клієнтів у переговорах з податковими органами.

Судова практика та міжнародний арбітраж

Ситнюк та Партнери користуються заслуженою повагою завдяки визначному списку судових перемог. Глибоке знання українського права і актуальних тенденцій в законодавчій та судовій практиці забезпечують нам перевагу у порівнянні з багатьма юридичними компаніями, які ведуть свою діяльність в Україні. Наша команда адвокатів завжди ефективно захищає інтереси клієнтів навіть у випадках, коли клієнт приймає участь в судових спорах одночасно в декількох юрисдикціях, де застосовується право Європейського союзу чи English common law.

Наша судова практика захищає інтереси клієнтів у багатьох галузях: від фінансових ринків та стягнення заборгованості до корпоративних спорів та банкрутства. Наш професійний та індивідуальний підхід до вирішення судових спорів дозволяє нам досягати успіху навіть у тих справах, які інші юридичні компанії вирішили не супроводжувати. При цьому, наша команда завжди дотримується високих міжнародних стандартів надання юридичної допомоги в судах.

Ситнюк та Партнери завжди займали традиційно сильні позиції у сфері міжнародного комерційного арбітражу та альтернативних способів вирішення спорів. Адвокати об`єднання забезпечують повне юридичне супроводження клієнтів, розгляд справ яких здійснюється у будь-яких закордонних арбітражних судах.

Захист інтересів клієнтів в усіх судах загальної юрисдикції та спеціалізованих судах

Захист інтересів кредиторів чи боржників в рамках процедури банкрутства 

Розробка ефективної стратегії стягнення боргу чи виконання судового рішення

Виконання рішень іноземних судів та міжнародних арбітражів в Україні

Супроводження у прийнятті необхідних забезпечувальних судових документів

Консультування клієнтів щодо арбітражних застережень, з питань колізійного права та використання матеріального права іноземних держав 

Захист інтересів клієнтів в міжнародних арбітражних процесах, незалежно від місця та юрисдикції 

Отримання забезпечувальних заходів до чи під час розгляду справи в міжнародному арбітражі

Визнання та виконання рішень міжнародних комерційних арбітражних судів в Україні та за її межами.

Інвестиції та бізнес-проекти

Вільно орієнтуючись в українському бізнес середовищі та розуміючи специфіку ведення бізнесу в різних галузях економіки України, ми надаємо іноземним компаніям, які планують розпочати діяльність на українському ринку, комплексні юридичні та податкові консультації для успішної реалізації інвестиційних проектів та розширення бізнесу.

Ми допомагаємо нашим клієнтам ефективно здійснювати управління фінансовими, корпоративними та податковими питаннями, а також питаннями, пов`язаними з взаємодією з державними регулюючими та контролюючими органами. Також ми забезпечуємо підтримку клієнтів на всіх етапах здійснення інвестицій – від оцінки можливостей, ризиків та перспектив, до проектів комплексного супроводження діяльності, допомагаючи їм найкращим чином використати можливості українського ринку.

Розробка схем здійснення інвестиції з урахуванням особливостей конкретного бізнесу

Проведення переговорів з представниками органів державної влади

Створення спільних підприємств/холдінгових груп

Підготовка документів (угод) щодо корпоративного управління інвестиційними активами

Забезпечення юридичного захисту внесених інвестиції

Юридичне супроводження завершення інвестиційного проекту

Вирішення інвестиційних конфліктів та спорів.

Ринки капіталу

Ситнюк та партнери користується бездоганною репутацією у сфері супроводження трансакцій, як на міжнародних, так і на вітчизняних ринках капіталу. Ми ефективно захищаємо інтереси міжнародних та українських емітентів у зв’язку з залученням ними боргового і акціонерного капіталу.

Наші спеціалісти здійснюють консультування з питань купівлі-продажу цінних паперів, реєстрації емісії (додаткової емісії) цінних паперів (акцій, облігацій, інвестиційних сертифікатів.), здійснюють правовий аналіз діяльності емітентів цінних паперів та представляють інтереси клієнтів у відносинах із державними регуляторами на ринку цінних паперів.

первинне розміщення акцій українськими емітентами 

закрите розміщення цінних паперів

корпоративна реструктуризація перед проведенням приватних розміщень

синдиковані кредити;

єврооблігації;

податкове планування та юридична експертиза шляхів залучення акціонерного та боргового капіталу.

Нерухомість та будівництво

Ресурси та накопичений за багато років успішної роботи практичний досвід нашої інтегрованої команди є надійною основою, яка гарантує нашим клієнтам отримання найякісніших юридичних послуг в сфері комерційної та виробничої нерухомості.

Здійснюючи юридичне супроводження девелоперських проектів, ми проводимо комплексний правовий аудит Legal due diligence of development projects – L3DP, який дозволяє знайти та мінімізувати можливі ризики проекту. L3DP містить аналіз прав на об’єкти нерухомості, порядку експлуатації та управління такими об’єктами, а також схем та способів участі контрагентів в проекті.

Придбання та реалізація активів (як окремих об’єктів нерухомості, так і комплексних проектів) 

Забезпечувальні інструменти для угод по фінансуванню проектів 

Структурування та супроводження Greenfield та Brownfield проектів 

Врегулювання нестандартних земельних правовідносин

Розробка та супроводження комплексних контрактів будівельного підряду об’єктів нерухомості.

Антимонопольне та конкурентне право

Антимонопольна практика в Києві об`єднує спеціалістів в сфері антимонопольного законодавства, кожен з яких має визначний досвід його практичного застосування.

Використовуючи міжнародний досвід, свої навички та знання, наші спеціалісти антимонопольної практики розробляють ефективні договірні моделі, що відповідають антимонопольному законодавству, знаходять та усувають дефекти діючих договірних механізмів, а також успішно представляють іноземні та українські компанії у взаємовідносинах як з українськими, так і з іноземними антимонопольними органами.

Аналіз та розробка моделей ведення бізнесу з позицій антимонопольного законодавства, в тому числі по питанням, пов`язаними із забороною недобросовісної конкуренції

Консультації по питанням, пов`язаними із забороною зловживанням домінуючим положенням та забороню угод/узгоджених дій, що обмежують конкуренцію 

Представництво інтересів клієнтів у спорах із антимонопольними органами та конкурентами, постачальниками і покупцями товарів 

Супроводження та погодження в антимонопольних органах угод,пов`язаних із концентрацією

Проведення аудиту діяльності компанії на предмет дотримання вимог українського антимонопольного законодавства.

Due diligence

Головною метою процедури Due Diligence є отримання інвестором – учасником угоди або будь-якою зацікавленою особою об`єктивного уявлення щодо об`єкту, в який інвестор готовий інвестувати власні кошти. В такому випадку інвестор зацікавлений провести повну перевірку діяльності компанії з метою оцінки усіх можливих ризиків, пов`язаних із придбанням бізнесу чи інвестуванням.

Основними частинами Due Diligence є аналіз фінансової звітності компанії, податковий аудит та юридичний Due Diligence.  Аналіз фінансової звітності компанії дозволяє з`ясувати можливість компанії генерувати прибуток власнику та здійснюється шляхом перевірки бухгалтерської звітності, прихованих зобов`язань, активів компанії, боргової історії тощо. Податковий аудит допомагає з`ясувати суми податкових зобов`язань компанії, правильність податкового обліку, а також вірогідність наявності претензій з боку податкових органів.

Юридичний Due Diligence допомагає перевірити відповідність діяльності компанії до законодавчих норм господарського, цивільного та трудового права, виявлення особливих договорів, які можуть призводити до прихованої передачі активів, дослідження статутних документів компанії на предмет балансу інтересів акціонерів та повноважень менеджменту компанії, правового статусу активів компанії (включаючи об`єкти права інтелектуальної власності) тощо.

За результатами проведення перевірки діяльності компанії готується детальний звіт, на підставі якого інвестор має можливість з`ясувати все про поточний стан діяльності компанії та можливих бізнес ризиках, з якими може зіткнутися інвестор. Звіт також може містити інформацію про ухилення компанії від оподаткування шляхом використання певних схем, про використання підставних юридичних осіб та фіктивних договорів для передачі активів, про схеми виплати заробітної плати тощо. Поряд з цим, надання компанією вичерпної інформації про свій фінансовий стан в рамках Due Diligence значно підвищує її рівень інвестиційної привабливості.