Посилаючись на Рекомендації про трудове правовідношення №198 Міжнародної організації праці, в якиз зазначено, що держави-члени МОП повинні передбачити можливість визначення у своїх законодавчих та нормативно-правових актах або інших засобів конкретних ознак визначення трудових правовідносин і серед таких ознак у Рекомендаціях зазначаються «підпорядкованість» та «залежність», а також на відповідну практику ЄСПЛ, а саме:

Справу «Салов проти України» (заява № 65518/01; пункт 89) де ЄСПЛ наголосив на тому, що згідно статті 6 Конвенції рішення судів достатнім чином містять мотиви, на яких вони базуються для того, щоб засвідчити, що сторони були заслухані, та для того, щоб забезпечити нагляд громадськості за здійсненням правосуддя (рішення у справі «Hirvisaari v. Finland», заява № 49684/99; пункт 30);

Справу «Серявін та інші проти України» (заява № 4909/04; пункт 58) де зазначено, що призначення обґрунтованого рішення полягає у тому, щоб продемонструвати сторонам, що вони були почуті. Крім того, вмотивоване рішення дає стороні можливість оскаржити його та отримати його перегляд вищестоящою інстанцією (рішення у справі «Hirvisaari v. Finland», заява № 49684/99, пункт 30);

Cправу “Волошин проти України” (№ 15853/08) та пункт 22 рішення у справі “Бацаніна проти Росії” (№ 3932/02) де зазначено, що принцип рівності сторін вимагає “справедливого балансу між сторонами”, і кожній стороні має бути надано відповідну можливість для представлення своєї справи в умовах, що не ставлять її у суттєво невигідне становище;

Справу “Проніна проти України” (№ 63566/00), пункті 13 рішення у справі “Петриченко проти України” (№ 2586/07) та пункті 280 рішення Європейського суду з прав людини у справі “Нечипорук і Йонкало проти України” (№ 42310/04) де була висловлена позиція, згідно з якою Суд зобов`язаний оцінити кожен специфічний, доречний та важливий аргумент, а інакше він не виконує свої зобов`язання щодо пункту 1 статті 6 Конвенції,

адвокатами S&P в інтересах клієнта – промислового підприємства було скасовано в адміністративному суді штраф Держпраці на суму більше 500 000 гривень.