Кодекс України з процедур банкрутства (Кодекс) почав діяти з 21.10.2019 р., незважаючи на 2 законопроєкти щодо відтермінування дати введення його в дію. Але ці законопроєкти не були підтримані Верховною Радою.

Кодекс є прокредиторським та більш детально регламентує процедури санації. Відсторонення керуючого санацією також є у повноваженнях суду і у разі відсторонення господарський суд може призначити іншого керуючого у встановленому порядку. Кодекс встановлює низку запобіжників для оскарження в касаційному порядку.  Крім того, відповідно до Кодексу саме по собі оскарження не зупиняє провадження у справі про банкрутство.

Відповідні зміни вносяться і до Цивільного Кодексу України в частині банкрутства фізичних осіб, які безпосередньо регламентують правові наслідки неспроможності фізичної особи виконати свої майнові зобов’язання і оплатити борги.

Чергові підзаконні нормативні урядові акти врегулюють порядок продажу майна боржників через відкриті електронні аукціони та процедури акредитації.