З метою підвищення рівня корпоративного управління в господарських товариствах, захисту прав та інтересів інвесторів 23 березня 2017 року був прийнятий Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо корпоративних договорів» (надалі Закон № 1984-VIII), яким унесено зміни до низки нормативно-правових актів, які регулюють питання корпоративного управління. Зміни були внесені до Цивільного кодексу України та законів України «Про господарські товариства», «Про цінні папери та фондовий ринок», «Про акціонерні товариства», «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю».

Цим Законом запроваджено такі нові для вітчизняного законодавства поняття, як безвідклична довіреність із корпоративних прав, договір про реалізацію прав учасників (засновників) товариства з обмеженою відповідальністю та договір між акціонерами товариства (корпоративні договори). Аналогічні новації є й у Законі України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю».

Визначення безвідкличної довіреності з корпоративних прав тепер містить стаття 51-2 Закону України «Про господарські товариства»: «У разі якщо довіреність видається з метою виконання або забезпечення виконання зобов’язань учасників товариства, предметом яких є права на частки або повноваження учасників, довіритель може зазначити у довіреності, що до закінчення її строку вона не може бути скасована без згоди представника товариства або може бути скасована лише у випадках, передбачених у довіреності (безвідклична довіреність).» Таке формулювання використовується також у Законі України «Про акціонерні товариства». У Законі № 1984-VIII здебільшого йдеться про використання таких довіреностей у відносинах, що виникають із приводу часток (прав на акції) і прав (повноважень) у частині виконання або забезпечення виконання зобов’язань учасників (акціонерів). Проте словосполучення «у разі» натякає на більш широкі можливості використання безвідкличних довіреностей у корпоративних відносинах.

Специфічним предметом безвідкличної довіреності з корпоративних прав є виконання або забезпечення виконання зобов’язань учасників товариства, предметом яких є права на частки або повноваження учасників. Така довіреність наділяє кредиторів або їх уповноважених осіб упевненістю у виконанні учасником (боржником) своїх зобов’язань.

Безвідклична довіреність припиняється у разі припинення зобов’язання, для виконання або забезпечення виконання якого вона видана.

Безвідклична довіреність підлягає нотаріальному посвідченню – навіть у разі її видачі учасником – юридичною особою та не підлягає передорученню третім особам, якщо інше не передбачено такою довіреністю.

Прийняття акту сприяє підвищенню рівня корпоративного управління в господарських товариствах, захисту прав та інтересів інвесторів.